1 Ostatnio edytowany przez Thunder Egg (2020-08-15 11:33:58)

Temat: Efekt McGurka - audio iluzje

Przykład o co chodzi: [url]https://youtu.be/oirXXF_d1R0[/url]
Dwa słowa w jednym. Odtwórzcie to dwa razy i za każdym razem skupcie się na jednym "GREEN NEEDLE" i "BRAINSTORM". Będziecie słyszeć tylko jedno.

Efekt McGurka – iluzja, ujawniająca rolę interakcji wzroku i słuchu w audiowizualnej percepcji mowy. Do zrozumienia ludzkiej mowy wykorzystywana jest zarówno informacja wzrokowa, jak i słuchowa, a kiedy informacje płynące z tych źródeł są sprzeczne, to mózg integruje je, generując błąd.

Opis

Zjawisko to zostało opisane w 1976 roku w czasopiśmie „Nature” przez Harry'ego McGurka i Johna MacDonalda w artykule Hearing lips and seeing voices („Słysząc usta i widząc głos”), ponieważ to, co dana osoba słyszy, w dużej mierze zależy również od tego, co widzi. Jeżeli osoba na filmie rusza ustami, tak jakby mówiła sylabę [ga], a podłożony głos powtarza sylabę [ba], osoby dorosłe słyszą sylabę [da]. W sytuacji odwrotnego podłożenia dźwięku do filmu większość osób dorosłych słyszy [bagba] lub [gaba]. Jeżeli osoby badane słuchają samego dźwięku (bez obrazu) lub kiedy oglądają niezmodyfikowany film, to ten efekt nie występuje – nie pojawiają się błędy.

Perspektywa neurobiologiczna

Potocznie uznaje się, że mowa wynika z przetwarzania bodźców słuchowych, ale mózg wykorzystuje informacje pochodzące ze wszystkich zmysłów, przetwarzając je automatycznie na poziomie niedostępnym dla świadomości. Odbiorcy mowy są „informacyjnymi wszystkożercami”, a efekt McGurka jest dowodem na to, jak ważna jest rola integracji bodźców płynących z różnych zmysłów.

Obie półkule mózgu biorą udział w wywoływaniu tej iluzji, współpracując, by była możliwa integracja bodźców płynących z różnych zmysłów. U osób po kalozotomii efekt McGurka również występuje, ale jest znaczenie słabszy.

Efekt McGurka jest niezwykle silną iluzją – ulegają jej nawet osoby, które wiedzą o jej działaniu, w tym osoby badające to zjawisko od ponad 20 lat. Efekt ten jest słabszy u osób z dysleksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, chorobą Alzheimera i osób z zaburzeniami językowymi. Bardzo doświadczeni muzycy nie są podatni na działanie tego efektu.

Perspektywa rozwojowa

Niemowlęta już od pierwszych miesięcy życia wykorzystują wizualne wskazówki jako pomoc podczas przetwarzania mowy audiowizualnej. Pomiędzy 6. i 12. miesiącem życia następuje proces ułatwiania przetwarzania fonemów języka ojczystego przy równoczesnym spadku poziomu przetwarzania fonemów niewystępujących w języku ojczystym.

[url]https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_McGurka[/url]