1

Temat: podświadomość w rozwoju a Swiadomość pocHodzenia.

z uwagi na dramatyczne braki w posTrzeganiu rozwoju same linki o tym jak wyglądają rozWinięte grupy śWiadmości

b | C ~ https://www.facebook.com/Vashta.Art/pho … mp;theater

najstarsze z kUltur tejŻe Galaktyki _ https://www.facebook.com/Vashta.Art/pho … mp;theater

ascendenCi z poziomu Planetarnej do eNergetycznej - https://www.facebook.com/Vashta.Art/pho … mp;theater

oraz nawiązanie gdzie są nieKtórzy z przeDstawicieli agartiaN ) https://www.facebook.com/Vashta.Art/pho … mp;theater