1 Ostatnio edytowany przez waclawm (2017-05-17 07:59:45)

Temat: krążownik eskaDrowo/uniWersalistyczny

klasa po~Veloriańskiej rozJemczej
,, | https://www.youtube.com/watch?v=lc309J5FGfs "

arbitrażer rozwijania międzyWymiarowej koeGzystencji raCjonalistcznej.
baza zeStawienieniowa jeDnostek stRatosferycznych
dok regulacji modUlarnej iStnień cyBernetycznych nieZwykle roZwiniętych emoCjonalnie
dodatkowa stacjA rejestracji odcZuć pozaSkalowych

objętość materialna do stu siedemdziesięciu jeden metrów poglądowych około ludzkich

trzy pędniki absorbcji materiałów uznawanycH ogó)-U_(lnie za toKsyczne, jeden między skAlowy, pięć dźwiękowych , dwa muzyczne oraz dwa rozwojowe a także cztery pomiędzY faloWe .

Organizm nie posiada zasobników broni, dwanaście slotów ochronych oraz jeden reakcji adAptacji jedynie nieZbędnej uzbrojenia potencjalnego aGresora modulującego szacunkową szansę na przetrwanie naPaści eWentUalnej.
/ https://www.youtube.com/watch?v=6Z9J5cbtZzs

kaskadowa lAnsjerka wykonawcza cyberNoidalna lIlIaNiA podLodowa
| https://www.youtube.com/watch?v=qAFpyBlvnl8

typ eksperymentalny oSobistej mOjej inDywidualnej (nych | możliwości ) proJ$ktowYch przeznaczony do ewa)ol(kuacji praWdopodobnej w przypadku eskalcji ignorancji oraz durnoty poliTykierycznych pierDzieli zamieszkujących okoliczną przestrzeń współdzieloną z rozmyślającymi o niezWykle daleko wykraczającej przyszłOściowej przeszTrzeni pozbawionej konflIktów o zasoBY nie wykonane przez zagarniaczy złudzeń o prawach do posiadania czegokolwiek co nie należało do rzeczonych zagarniaczy ułudy

opcjonalne moduŁy aktywacyjne dla kuLtury sto pięćdziesiąt pięć tysi po degrengoladzie ku potencjałowi uPadku ;

https://www.youtube.com/watch?v=QG3N-gHT_Vc

\ https://www.youtube.com/watch?v=Z8z5BD3gtFc