1 Ostatnio edytowany przez waclawm (2017-06-22 16:46:46)

Temat: cYfry suTry wersy a surY

logicznie tak rozwijała się idea przeSłań od bOskości.

załącznik aktualizowany niezBędnie < https://www.youtube.com/watch?v=0fuRWL82Ki0 \ ..

Czy humanoidzi nie utożsamiający się z człowiekiem zrozumieli w jakim celu część ludzi naprawdę uwznioślonych przygotowało tę część zapisów nawiązujących do przeSzłych wydarzeń która daj(ą) nieco powodów do oczekiwania prócz katastrof budowlanych , osadzonych w planach budowli realizowanych z funduszy pozyskiwanych poprzez stulecia a nadto głoszenia że istnieje tylko jeden sposób dążenia do doskonałości } ?

Czy osiemnaście tysięcy lat asTronimicznych od ostatniego lądowania obiektów pozaZiemskich nauczających prymitywnych ludzi podstaw harmonicznego rozwoju wystarczyło aby uznać że już niebawem mogą być gotowi aby po dostosowaniu do zmian które pomiędzy się dokonywały sami rozpoczynali podobne niezależne działania na oczekujących na nich mniej rozwiniętych skupiskach iStot ?

załącznik opcjonalny | https://www.youtube.com/watch?v=YnwdG1hRsoI

Oraz wreszcie kim ma być na przykład przeDstawicielka relacyjna aby nie dostać łatki bOgini popRzez gadżet który nieOparznie zabrałaby na spotkanie z inną mniej zaAwansowaną Społecznością ?

nieZmiennie nieStrudzony poSzukiwacz